Pretty Tumblr Themes

Cha. 18. Nursing student.Dancer.Kalog.Mababaw ang kaligayahan.sira ulo. moody.Childish